ŠERBO RASTODER “NAČELSTVO CETINJSKOG OKRUGA – NAČELNIKU SREZA DOSTAVLJA INFORMACIJU O UCJENEMA ZA ODMETNIKE MUMINA POHARU I MEHMEDA BRAZACA IZ PLJEVALJA” IV

Mumin Pohara iz Podgora i Mehmed Brazac iz Pljevalja odbegli pri­tvorenici sreza Boljanićskog i odmetnici, nisu se ni do danas predali vla­stima i ako je rok za predaju određen na osnovu čl. 9. zakona o javnoj bez­bednosti istekao i za to ih ovo načelstvo rešenjem svojim broj 3468. od da­nas, a na osnovu člana 10. pom. zakona oglasilo za hajduke i slobodno je svakome ubiti ih.

 

 

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

NAČELSTVO

OKRUGA CETINJSKOG

Br. 5177.

  1. juna 1920.

Cetinje

Načelniku Sreza

Cetinje.

 

Načelstvo Okruga Pljevaljskog aktom br. 3468. od 4. juna tek. god. dostavlja:

„Mumin Pohara iz Podgora i Mehmed Brazac iz Pljevalja odbegli pri­tvorenici sreza Boljanićskog i odmetnici, nisu se ni do danas predali vla­stima i ako je rok za predaju određen na osnovu čl. 9. zakona o javnoj bez­bednosti istekao i za to ih ovo načelstvo rešenjem svojim broj 3468. od da­nas, a na osnovu člana 10. pom. zakona oglasilo za hajduke i slobodno je svakome ubiti ih.

Opis napred imenovanih oštampan je u br. 103. „Službenih Novina“ od 12. maja t.g. u rubrici „Poziv na predaju“ a isti glasi

  1. a) Mumin Pohara star 40. godina, vere muslimanske, rasta srednjeg, ko­se smeđe, brkova dugačkih, smeđih, nema dva prednja zuba u gornjoj vilici.

b.) Mehmed Brazac star 28. godina, vere muslimanske, rasta srednjeg, crnomanjast, brkova crnih malih.

Rešenjem G. Ministra Unutr. Dela C.G. Broj 9740. od 26. pr. m-ca a na predlog ovog načelstva imenovani su ucenjeni sa po (500) pet stotina di­nara i ova će se ucena dati onome ko imenovane pobije, uhvati ili prokaže vlastima, da ih ove mogu pohvatati i plati ih po čl. 6. Zakona o Javnoj bez­bednosti odmah iz Drž. kase.

Moli se Načelstvo za narediti da se u smislu čl. 10. zak o Jav. bezbed­nosti postupi i preduzmu sve mere kako bi se ovi oglašeni zlikovci pohvatali ili pobili pa o tome ovo načelstvo izvestili.“

Prednje Vam se dostavlja radi znanja i upravljanja s tim, da isto obja­vite u svom području.

 

Zast. Načelnika Okruga

Sekret.(nečitak potpis)

 

Napomena: Dokumenat je pisan kurzivom ćirilicom.