ŠERBO RASTODER “INFORMACIJA O ODMETNIKU ZEĆIRU ZULIČIĆU IZ KULJAKA – MILEŠEVSKI SREZ” II

Zećir Zuličić iz Kuljaka sreza Mileševskog – odmetnik, pozvat je na predaju rješenjem ovoga Načelstva od 30. jula t.g. broj 5270

 

OKRUŽNO NAČALSTVO SRESKO

Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Br. 9396

12-IX-1919.

Cetinje

Načelniku Sreza,

Rijeka

 

Načelnik Okruga iz Prijepolja brzojavi pod brojem 5994. nastavlja:

„Zećir Zuličić iz Kuljaka sreza Mileševskog – odmetnik, pozvat je na predaju rješenjem ovoga Načelstva od 30. jula t.g. broj 5270 o čemu je oglas oštampan u službenim novinama br. 80. od 12. avg. t.g. a na osnovu čl. 8 i 9. zakona o javnoj bezbednosti. Stoga se mole javne vlasti a mlađima se pre­poručuje da odmah izveste ovo Načelstvo da li se on njima predao; kako bi se dalje po zakonu moglo raditi i imenovanog za hajduka oglasiti.“

U koliko je Načelniku po ovom poznato neka odmah izvijesti ovo Načelstvo.

Načelnik Okruga,

12/IX-919                                                                                           (nečitko)

Cetinje

 

Napomena: (Dokument je pisan kurzivom ćirilicom)

 

  • Šerbo Rastoder TRIDESETSEDAM NEOBJAVLJIVANIH DOKUMENATA O MUSLIMANSKIM ODMETNICIMA IZ CRNE GORE I SRBIJE 1919/1929. u: BOŠNJACI-MUSLIMANI CRNE GORE IZMEĐU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, PODGORICA 2010,305-379