MULA SULEJMAN TABAKOVIĆ “DIVAN”

Dobar zeman[1] prokasa

Mučan zeman dokasa

 

 

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

 

Dobar zeman[1] prokasa

Mučan zeman dokasa

 

Zulum[2] svijete opasa

A jaramaz[3] azidsa[4]

dobri turčin[5] batisa[6]

 

Zlikovaca se nanoži[7]

Te zulume pomoži

Dobrome se snemoži

 

Rahatluk se odlazi

Mlogi zulum dolazi

Jaramaza prolazi

 

Saćinoga[8] nalazi

Sirotinju svako gazi

Zenginome[9] hatar[10] pazi

 

Siromahu muka svakat

Mesta nejma đe će plakat

Veli mu se nemoj lagat

 

Sada kaki su memur[11] ljudi

Ehli gradu[12] svaki sudi

A hajduke hič ne kudi

 

Hajduka je mlogo ljudi

Sve po sebe svaki gudi

A hajduke hič ne pudi

 

Hajducima nejma zeval[13]

Svaki kožar našo ćemal[14]

Sad zapade u pehile[15] mal[16]

 

Šeher bio ovaj Pazar

A danas je velik bizar

Što nastade mlogi kozar

 

Kakav nasta sad avam[17]

Ni o šta hi[18] nije sram

No se jagmu za haram[19]

 

Kažuju[20] se potaman

Da su bolji no imam

Te prosiplju sve jordam[21]

 

A zlo gradu ka hudam[22]

Te hisapu[23] to je nam[24]

Takijem[25] je sad ejam[26]

 

Ovo j’ novi telifat[27]

Kako mlogi lomi vrat

Te posluje sve bidat[28]

 

Mlogi nosi saruke[29]

Što him dođe do ruke

Ne sramu se od bruke

 

Što him hote saruci

Tuđe hote ka vuci

Taki jesu neki turci

 

Ćatibi uču i pišu

Za kadiluk ćališu[30]

Da dukate nanižu

 

Sada nejma kadija

Koji neće hedija

Dok ne dođe Mehdija

 

Neka neka uleme

Dosta bruke goleme

Koja nejma amele[31]

 

Grehe znadu i sevap

Sve se grabu za ćevap

A gledaju u ćitab

 

U dunja se zamašiše

haram malom[32] zadaviše

I džahile[33] namamiše

 

Džahili se zabirkaše

U ćitabe ne znadoše

Te u krivo istirkaše

 

Turska deca ne uču

A hodže se ne muču

Na kapiju sve čuču

 

Mektebi se batališe

Džamije se harabiše[34]

A crkve se izgradiše

 

Vakufi se zagradiše

Te berićet pokratiše

Hajvani se uzgladniše

 

Te nam nejma često kiše

Nama bude ljeti suše

Te je jedan muka više

 

Maldarima[35] mila para

Veći tamah[36] sve otvara

Dunjavija[37] sviju vara

 

Svi miluju dunjaviju

Od fukare pare kriju

Te him idu u miriju[38]

 

Ne harču[39] hi u hajrat[40]

Eksik[41] daju u zekat[42]

Sami sebe lomu vrat

 

Silom idu na salat[43]

Te klanjaju ka zinjat[44]

Nefsu[45] gradu šehevat[46]

 

Maldarima dosta bruka

što fukare stoji huka

Dosadila glad i muka

 

Sva fukara tegli fekir[47]

Ovaj svijet nejma kabir

Neka činu jadni sabir[48]

 

Resul [49]dade njima sabir

Ko na fakru čini sabir

On će imat nur[50] u kabir[51]

 

Ko fakiru daje ćevap

On će uzet velki sevap

Neće imat tamo azap[52]

 

Džahili su mahniti

Što hi nejma ko biti

Kakav će him hal biti

 

Jedan drugom sve vidi

A sam sebe ne vidi

A drugome zavidi

 

Sve boljemu kaskanišu[53]

Na nimetu[54] mahanišu

Melajćeta[55] grehe pišu

 

Jedan drugom sve hijanet[56]

I to jedan jest alamet[57]

Al je blizu sad kijamet[58]

 

Džahil-insan nedovezan

Đunah[59] gradi svaki dan

A ne misli za svoj džan[60]

 

Na ibadet[61] ne hita

I alime ne pita

Te brez puta sve skita

 

Za svakijem ti ne klimaj

Ti alime drž i stimaj[62]

Što ti kaže on primaj

 

Iljum[63] jeste truski kimet[64]

No ne znamo iljmu kimet

Te hoćemo azap[65] primit

 

Ovo piso Sulejman

Razaber se ti insan

Od gafleta [66]nedozvan

 

Ti ne gradi sve isjan[67]

Stani Bogu na divan[68]

Danji noći čini aman

 

Al je šejtan naš dušman

Laže vara her-zaman[69]

A kaže se baš jaran

 

Da učini Bogu derman

da sačuva naš iman

 

Zapovide Zul-Dželal[70]

Da učimo iljmihal[71]

Da tečemo sve halal

 

Što će nama haram-mal

Kad hoćemo biti sual[72]

Uljum ide mučan hal[73]

 

Zapovide bi Nijaz[74]

Da klanjamo mi namaz

Da učine rahmet nas

 

Da učimo mi Mushaf[75]

Da dođemo na insaf[76]

Da nijesmo u israf[77]

 

Da gledamo u ćitab

Kad dođemo na hisab[78]

Kako ćemo dat dževab[79]

 

 

Štogoć kaže sve sebe

Ako hoćeš i tebe

Što činimo sve sebe

 

Šta se gradi ja vidim

No sam sebe ne vidim

Sada hoću da vidim

 

Kakav li sam đunahćar[80]

Na slatko sam tamahćar[81]

Vijek mi prođe u efćar[82]

 

Sad je vijek dosta kratak

Al je sada ahir vakat[83]

Ja brez iljma ostah sakat

 

Iljum nama valja svakat

Sad mi nije fajde plakat

Što brez puta hoću hukat

 

Ako pitaš štogoć mene

Kazaći ti ka za mene

Ko će doći i po mene

 

Kome sudu sada žene

Te ga feleć[84] tu dožene

Hoće u dug da požene

 

Sad su žene ka hudam[85]

Svašta hote[86] potaman

Zinet [87]gradu i jordam

 

I još idu u hamam

Hamam njima jest haram

Ali hamam nejma sram

 

Tanak jeste tu ihram

Koji šilje ženu sam

Zaif čini[88] din-islam

 

Ta je čojek arđav[89] sam

Nije pravi poletman

Pa ako je baš imam

 

Sad se svijet pomamio

Te sramote sve otkrio

Na grehote nakrivio

 

Sad nejmamo koga falit

Kad se hoće svud uvalit

Kako ću ga ja pofalit

 

Mlogi hoće tuđe vuče

A ne misli u grob što će

Ali Munkir[90] u grob dođe

 

Sve jesmo pokratili

A grehote poduzili

Ovaj zaman zaslužili

 

 I nama se ljaik[91] dade

Na turčina zulum pade

Da su turske više jade

 

Turski zulum nadvasa

Likom svijet azdisa

Tursku sablju raspasa

 

Srbuvlahu[92] pripasa

Din-dušmanin azdisa

Tursku sablju pripasa

 

A sve vlah daje dukata

Te on miti murtata

Što se hoće od brata

 

Morava je vlahu data

Sad ostala Bosni vrata

Izgubismo mi takata[93]

 

Pazar osta sad nejak

Zemlju uze vlah-šijak[94]

I Karadak[95] naopak

 

Ka Bosni je jedan sokak

Osta Bosna i budžak

Nakahri se[96] brat Bošnjak

 

Nizam[97] odžak[98] oturisa

Tanzimat[99] se kurisa[100]

kalem[101] svijet pripasa

 

Sve ćatibe popisa

caru hazna[102] zaliza

Dok ćatibe naniza

 

Devlet[103] nizam pofali

Na Bosnu ga navali

Dokle Bosnu obali

 

Sve ajane[104] surisa[105]

Dokle Bosna batisa

Vlah Posavac azdisa

 

Prodrma se vučina

Te podiže turčina

Tu bi šaka do perčina

 

No začeka Sava-voda

koja nejma nikđe[106] broda

A tu vlahu ne bi zgoda

 

I tu vlahu dođe plača

Od turskoga oštra mača

Al je turska vojska jača

 

Herceg-paša ne bi tade

Crnogorac ustade

Na turčina pristade

 

Crnogorac pali hara

Na turčina sve udara

A murtata[107] parom vara

 

Sirotinja izmiče

Vlah hudute[108] premiče

Turska zemlja zamiče

 

Car podiže prekomorca

I Bošnjaka Hercegovca

Te opkoli Crnogorca

 

Bošnjak mu se načeči

Nizam mu se nakleči

A vlah mu se izbeči

 

Mlogo stoja malo boja

Sirotinji dosta znoja

Caru velju raja tvoja

 

Sirotinje komorišu

a paše se naznališu

To kraljevi begenišu[109]

 

Kraljevi se posmehuju

Crnogorcu namiguju

Ridžalima[110] zalaguju

Dukatima podmazuju

 

Crna Gora blizu mora

Sada jeste njojzi hora

Ali ima odgovora

 

Sada nije turska hora

Te je davi Crna Gora

Kako turska sablja fora

 

Tu kraljevi ćališu

Ridžalima sve pišu

da Cetinju izližu

 

Sad kraljevi kako gudu

I ridžali tako sudu

Da turčina sve raspudu

 

Sultan Medžid car je bio

Sultan Aziz po njim sio

Da bil turke veselio

 

Malo nam bi radosti

No da vidiš sad pakosti

Turskoj veri sad žalosti

 

Murtatin se nanožio

Dukatom se obložio

Te je cara zadužio

 

Vlaha više nanožio

Rushat[111] mu je podužio

Te je turke zadužio

 

Ovaj ćatib[112] što je bio

U Pazar se baš rodio

Od derta[113] je sve zborio

Što se svije iskrivio

 

Kad sam ovo telifio[114]

I tarih[115] je ovo bio

1278., hidžretska

 

DODATAK

 

Guske jedu zimi leda

Hodže često meda

Dako turčin kad pogleda

 

Kakav vakat i avam

Ja sam jedan arđav sam

Sačuvaj me ja Rabbi[116]

 

Da ne bide mene sram

Kad ja bidem na kijam[117]

Arasatu na mejdan

 

Oprosti me ja Rabbi

I mog oca i majku

I sultana u dinu

 

Mimune i muminat[118]

 

I čuvaj me ja Rabbi

Da ne slomim opet vrat

Obrni me na hajrat[119]

Da dajemo selamat[120]

[1] zeman – vrijeme

[2] zulum – nasilje

[3] jaramaz – nevaljalac, nepriostojan, nemiran, nestašan,

[4] azdisati –pomamiti se, postati objesan

[5] turčin – musliman

[6] batisati – crknuti, krepati

[7] nanožiti – namnožiti

[8] saćin – miran, tih, staložen,

[9] zengin – bogat

[10] hatar – pažnja, briga za nekoga ili nešto

[11] memur – činovnik

[12] ehli grad – građani

[13] zeval – propast, padanje

[14] ćemal – poptunost, savršenost

[15] pehil – tvrdica

[16] mal – imetak

[17] avam – narod

[18] hi – ih

[19] haram – zabranjeno

[20] kažuju – kazuju

[21] jordam – ponositost, oholost, umišljenost

[22] hudam –

[23] hisapiti/hesapiti –

[24] nam – ponos

[25] takijem – takvim

[26] ejam – dani, vrijeme

[27] telifat – sastav, kompozicija

[28] bidat – novotarija

[29] saruk – zavoj oko kape, čalma

[30] ćalisati – truditi se, grabiti se

[31] amel – djelo, rad, postupak, posao

[32] haram-mal – imetak zarađen na nedozvoljen način

[33] džahil – neznalica

[34] harabiti se – pokvariti se , porušiti se

[35] maldar – bogat, imućan

[36] tamah – pohlepa, žudnja

[37][37] dunjavija – ovosvjetsko

[38] mirija – ušteđevina

[39] harčiti – trošiti

[40] hajrat – dobro (djelo)

[41] eksik – staro, ofucano

[42] zekat – vjerski porez

[43] salat – namaz

[44] zinjat – za inat

[45] nefs – strast

[46] šehevat – uživanje strasti

[47] fekir – siromaštvo

[48] sabir – sabur, strpljenje

[49] Resul – Poslanik (Božiji)

[50] nur – svjetlo

[51] kabir – kabur, mezar

[52] azap – kazna

[53] kaskanisati – zavdijeti

[54] nimet – blagodat

[55] melajće – melek

[56] hijanet – izdajnik, pokvarenjak

[57] alamet – znak, predznak, simbol

[58] Kijamet – Sudnji dan

[59] đunah – grijeh

[60] džan – duša

[61] ibadet – bogoslužje, moltiva

[62] stimati – uvažavati, poštivati

[63] iljum – nauka, znanje

[64] kimet – vrijednost

[65] azap – kazna

[66] gaflet – nemarnost,

[67] isjan – nepokronost, pobuna

[68] divan – razgovor, govor, vijeće, skupština,

[69] her-zaman – uvijek

[70] Zul-Dželal – Božije ime

[71] iljmihal – islamska vjeronauka

[72] biti sual – biti pitani

[73] hal – stanje

[74] Nijaz – B og, potreba, želja

[75] Mushaf – Kur’anska zbirka

[76] insaf – savjest, duša, odgovornost

[77] israf – pretjerano, prekomjerno

[78] hisab – polagati račun

[79] dževab – odgovor

[80] đunahćar – veliki grješnik

[81] tamahćar – veliki pohlepnik

[82] efćar – briga, teške misli

[83] ahir vakat – vrijeme pred Smak svijeta

[84] feleć – nesreća. propast, kob

[85] hudam – sluga, poslušni duh

[86] hote – hoće

[87] zinet – nakit, ukras

[88] zaif činiti – slabiti

[89] arđav – hrđav, loš

[90] Munkir – melek ispitivač

[91] ljaik – neznanje, zasluga za kaznu

[92] srbvlah – Srbin

[93] takat – snaga, moć

[94] vlah-šijak – Srbin

[95] Karadak – Crna Gora

[96] nakahriti se – ražalostiti se

[97] nizam – vojska

[98] odžak – kuća, ognjište

[99] tanzimat – reforma

[100] kurisati – postaviti, namjestiti

[101] kalem – pero

[102] hazna – kasa, blagajna

[103] devlet – država

[104] ajan – vojni zapovjednik

[105] surisati – prognati, protjerati

[106] nikđe – nigdje

[107] murtat(in) – izdajnik

[108] hudut – granica

[109] begenisati – sviđati se, svidjeti se

[110] ridžal – velikaš, uglednik,

[111] rushat – dozvolja, dopuštenje

[112] ćatib – pisar

[113] dert – muka

[114] telifiti – sastavljati

[115] tarih – godina, vrijeme historija

[116] ja Rabbi – O moj Gospodaru

[117] kijam – stajanje na namazu

[118] mumine i muminat – vjernike i vjernice

[119] hajrat – dobro (djelo)

[120] selamat (selamet) –

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *