IBRAHIM PAČARIZ BIOČAK “KASIDA”

Poslušajte vi fakira

iz Bioče Ibrahima

Ko posluša šta (ću) vama kazivati,

dobro će vam pristanuti.

KASIDE-I ŠERIF BIOCA KARYELI HAVACE IBRAHIM

 

Bismillah al-rahman al-rahim

1.

Poslušajte vi fakira

iz Bioče Ibrahima

Ko posluša šta (ću) vama kazivati,

dobro će vam pristanuti.

Ako ćete vi zapazit

sad šta ću vam nasihatit,

lašnje ćete hesab[1] dat,

đunah, mizan[2] olakšati,

kolaj[3] sirat prolaziti

u dženet se nalaziti,

po dženetu prošetati,

hurijama oženiti

nikad ništa ne željeti.

2.

Ej vi moja mila braćo,

čin’te Boga zikir slatko.

Ej džahili,[4] divlji halku,[5]

ne radite naopako.

Šućur čin’te ka’ste vi insani,

ne umrite ka hajvani.

Tri se puta dofatite,

sebe čare vi nađite.

Šerijatom šeref[6] budite,

hakikatom[7] hakli[8] zborite.

Tarikatom[9] sve da Boga milijete,

a jezikom zikir činite.

Svom Allahu muti’ budite,

sa Allahom dostluk vežite.

Nema dosta ka’ Allaha,

a ni aška ka’ zikira,

a ni mala ka’ namaza!

 

3.

Ej vi moja mila braćo,

u tamau[10] nejma mala,

u hasedu[11] selameta,

u haramu berićeta,

u jeminu kurtalmaka,[12]

ni u laži kazanmaka.[13]

Ko god laže, Bog mu ne po(ma)že,

a hijanet[14] nikad na selamet,[15]

hem će biti azab na kijamet.

To je jedan beš alamet.[16]

4.

Ej vi moja mila braćo,

vi maskaru[17] ni s kim ne činite,

od hile[18] se vi prođite,

svoja srca poturčite,

a nikoga ne mučite

ni fuhuša[19] ne zborite,

svašto zborit čini vi se to je kolaj,

a to beše jedan belaj.

Jezik čuvaj, svašto ne zbori,

pitaćeš se na umoru

teglit azab i u grobu.

5.

Ej vi moja mila braćo,

čin’te vamo šehaveta,[20]

naći ćete tamo selameta.

Kad je vama behil[21]

biće tamo rezil.

6.

Ej vi moja mila braćo,

nije lasno činjet svašto,

svemu valja dževab davat

ne dadu nam tamo spavat.

Hesab davat za mali lijek

kolik’vamo vas vijek.

Čuvajte se ’vamo grehote,

naći ćete tamo ljepote.

Vazda turke [22]iram čin’te hasletom,

ne umrite hasretom.

Za komšije znadite

i dobro ih pazite,

i mal njihan ne izite

zeherom se ne otrujte

izijete[23] ne činite.

Jedno drugog ne ubite,

Jedno drugom zemlju ne otmite,

a dušom je ne nosite.

I z dobrim se vi pazite,

za malo se ne mrazite.

Ko god neće za komšiju znati,

nikad neće dobro biti,

i Bogu će mučno dževab dati.

7.

Ej vi moja mila braćo,

ne tič’te se tuđe irze[24]

dočekaćete na se brzo,

potlje će vi biti mrzno.

Sakan[25] vino i rakiju ne pite,

bez imena ne i’te.

Nemojte iti na zina,

otićete bez dina.

Dun’ja lezet za malo,

tamo zeher zamlogo.

Kad hoćete vi haram,

ne vičite „Naš evlad!“

S haramom su kopilad

Sa mukom hi iznjiviti

i snage se dogatite,

harama se mašiti,

roditelje mlatiti,

na sokak hi baciti,

i u halu te umrijeti.

Ne devam’te vi haram,

da ste tamo vi rusvaj.

Ne tražite vi miras,

nije dobro baš za vas.

Haram nije, tek beriket nejma,

u fasadu[26] se dostovima sprema.

8.

Ej vi moja mila braćo,

kad šćenete da se ženite

vi ljepote ne gledajte.

Sve turkinje tražite,

a pravo hi sudite,

za malo hi ne udrite

a horno hi ne držite,

ni fursad hi ne dajite.

Dobro nikah[27] vi pazite,

u džehenem ne gorite.

Što govorim, poslušajte

vi za pravo sve radite.

Šerluk nikom ne činite

za očima ne zborite,

tuđe meso ne jedite,

boži gadab[28] ne poslujte.

9.

Ej vi dobri turci,

svakom se nađ’te vi na muci,

ne budite baš ka’vuci.

Što vi dođe baš na ruci,

svaki sebe sve povuci,

pomislite na tuđoj muci.

Tuđ hak volja plaćati,

nemojte s puta svraćati.

Ko gođ je dužan,

on je baš ka’ sužanj.

Bolje ti je biti sužanj

nego svakom da si dužan.

Ta’ je poso mlogo ružan,

Čuj, nemoj biti dužan.

10.

Ej vi moja mila braćo

ej zengili,[29] vi ahmaci,[30]

nađite se vi na muci.

Šart je vama za fukaru dobro znati,

hel morete i vi obnemati.

Nemojte visoko gledati,

nećete dugo ćerati.

Nemojte skupo prodavati,

valja dževab davati.

U pazaru se nemojte kleti,

sutra ćete umrijeti.

U malu se ne uzdajte,

i mal prođe, dobro znajte,

Hakom zekat podajite

za jetime znajite

i dobro hi pazite

i mal njihan ne izite

zeherom se ne otrujte.

Ako hoćeš da si pravi musliman,

u halk fitnu[31] ne turaj,

Bićeš munafički bajraktar.

Bajrak ćeš him nositi,

u dženehem goreti,

šejtan će se smijati,

neće tebe valjati.

Za sevab se sve mučite,

na hajir se poharčite.

Ulemi se preručite

Aa mrtvijem se naručite,

Kur’anom hi pomenite

mahrum[32] mrtve nam ne vraćajte.

Musafire sve svraćajte,

Svaki hajir vi radite.

Šerlukom se ne mučite,

za selamet čališite.[33]

11.

Ej džahili, jedne inadćije,

kad ve pane, vi ste fursadžije.

Kad ste zdravo, hodže svi mrzni,

kad ste boni, vi ste za njih brzi.

Kad ste muhtadž, nećete hi pomoći,

kad ste zdravo, kail ste hi odmoći.

Nemojte hi hilom držati

sutra će ve kopati.

Nemojte hi psovati

na talkim će ve pozvati.

12.

Ej vi moja mila braćo,

svoju braću dobro držite,

jedno drugom hatar pazite,

za malo se ne mrazite.

Ka’ sam braću ja imo,

svak me dobro postimo,

š njima išo ka’ ljus’ko,

svak me držo visoko.

Ka’ sam braću ukop’o

otada sam zaplako

i svakom se pomako.

Dok sam bež (nji)ja osto,

nikud nisam ja pristo.

Na me bila braska žalost i miso

od jada sam ovo upiso.

13.

Mučni smo i mi hodže,

daj nam insaf,[34] Bože!

Vaz pričamo, mi ga ne primamo,

ilum znamo, amel ne činimo,

za gunah psujemo,

mi ga poslujemo.

Ifkar nam je uzimati,

mane rukom dijeliti,

a šta ćemo svijet bijediti?

Mi velimo pravo da sudimo,

na sabah se ne budimo.

Belli će Mehdija izići,

Mloge će hodže sjeći.

I kad bi nas zateko,

mloge bi nas poseko.

Ko je ašik sevab steći

halis srcem kajte ka Meći,[35]

s imanom ćete u grob leći,

bez šuhbeta[36] dženet steći.

14.

Ej vi moja mila braćo,

ehli tarik[37] hič ne misli za sebe,

šta će turit na sebe.

odkako nas dade Halik,

Mi smo Bogu vazda ašik.

U ašk božji ko gođ stoji,

on se nikog ne boji.

Ko šta često pominje,

ono više miluje.

Ko će Boga, pomenite ga,

ko će dunj’a, eto mu ga!

Često Boga ko pominje,

on se ašik i rodio.

Mnogo dunj’a ko miluje,

on je sarhoš[38] vazda bio.

Šta će nama dunjalučki mal,

miluj Boga i džemal,

pomozi nam, ja Gaffar![39]

Ehli dunj’a ka’ će umirati,

dunj’aluk će pominja(ti),

njemu neće fajda biti,

hasretom će dušu dati,

on će znati šta je patit’.

Ehli ukba ka’će hidžret činjeti,

u dženet će gledati,

mjesto svoje vidjeti,

veselo će dušu dati,

šehadetanu teslim biti,

oči svoje zaklopiti,

što će nama dunj’alučki (?),

Miluj Boga i džemal,

pomozi nam, ja Gaffar!

 

15.

E vi moja mila braćo,

tko će aškom zikir činjeti,

on će boži džemal vidjeti.

Ko će Boga misliti,

neće hesab tegliti,

sve će u hlad sedeti

iz hlada će gledati

šta će svijet tegliti.

Ne pomaže dunjalučki mal,

miluj Boga i džemal,

pomozi nam, ja Gaffar!

16.

Ej vi moja mila braćo,

ka’ sam vama ovo ispis’o,

ja sam mlogo uzdiso.

Sve vam gunah kaživo,

najviše ga ja imo.

Dojće vakat i vrijeme

učiće se ovo i bez mene.

Svakome bih se ja molio,

ko bi ovo peke[40] učio,

da bi l’ mene rahmet izučio.

Našem milom Pejgamberu salavate donosite

hel će vama od pomoći vazda biti.

Sallallahu teala alejhi ve sellem,

ve ala alihi ve sahbihi edžemein.

Kaside-i-muellif Bilče karyesindan

*

[1] hesab – račun

[2] mizan (-terezija) – mjera (vaga) kojom će se na Sudnjem danu mjeriti dobra i loša djela

[3] kolaj – lahko

[4] džahil – neznalica

[5] halk – narod

[6] šeref – časno, čast, počastvovan

[7] hakikat – istina, istinitost, pravo stanje stvari

[8] hakli – istinito

[9] tarikat –

[10] tama(h) – pohlepa

[11] hased – zavist

[12] kurtalmak – spasiti se, izvući se

[13] kazanmak – zarada

[14] hijanet – zlo, izdaja

[15] selamet – spas

[16] alamet –

[17] maskara – šala

[18] hila – podvala, kvarnost,

[19] fuhuš – ružne riječi

[20] šehavat – dobročinstvo, dbro djelo

[21]behil –

[22] iram –

[23] Izijet (ezijet) – uznemiravanje, vrijeđanje

[24] irze – rz, obraz, čast, dostojanstvo

[25]sakan –

[26] nikah – brak

[27] fasad – fesad, nered, haos

[28] gadab – srdžba (Božija)

[29] zengil – bogat(aš)

[30] ahmak – budala

[31] fitna – smutnja

[32] mahrum – merhum, umrli

[33] čalisati – truditi se, grabiti se

[34] insaf – duša, duševnost

[35] Meća – Mekka

[36] šuhbe(t) – sumnja

[37] ehli tarik – sljedbenici Pravoga puta

[38] sarhoš – pijanica

[39] Gaffar – Koji mnogo prašta, jedno od Bođijih imena

[40] peke – u redu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *