BIO-BIBLIOGRAFIJA VEHBIJE HODŽIĆA

Vehbija Hodžić je rođen u ulemanskoj porodici u Čukotama na Donjoj Pešteri 7. januara 1916. godine. U rodnom selu je završio osnovnu školu 1927. Potom  je  u Skoplju koju je uspješno završio 1936. godine. Iste godine je Pravni fakultet na Beogradskom uneverzitetu. Međutim, saznavši da je 1935. godine otvorena Viša islamska šerijatsko-teološka škola u Sarajevu, ispisuje se s Pravnog fakulteta i prelazi na ovaj najviši islamski vjerski zavod pred i u toku rata.

Po završetku Više islamske šerijatsko-teološke škole, 1941-1942. godine, radi kao šerijatsko-teološki pripravnik u šerijatskom sudu u Novom Pazaru. Iz šerijatskog suda prelazi na dužnost sekretara Islamskog šerijatstva za Srbiju gdje je ostao do 1945. godine. Poslije 1945. godine, službovao je u Priboju i Pljevljima u svojstvu šerijatskog sudije. Potom se opet vraća u Novi Pazar gdje radi u općini, zatim u Sreskom i Okružnom sudu, pa u Narodnoj Banci i, najzad, u Skupštini općine (katasteru) Novi Pazar, gdje ostaje sve do smrti 1977. godine.

Pored redovnog posla, Vehbija je bio nosilac i realizator mnogih društveno korisnih aktivnosti. Duže vrijeme je održavao tečaj arapskog jezika s jednom grupom imama, a na tečaju za polaganje imamskog ispita predavao je stručne predmete. Na njegovu inicijativu je formiran Fond za stipendiranje učenika pri Odboru IZ-e u Novom Pazaru. Zaslugom Vehbije-efendije Hodžića, osnovana je prva islamska biblioteka u Sandžaku.

Vehbija-efendija Hodžić je tečno govorio šest stranih jezika – engleski, njemački, francuski, italijanski, arapski i turski – a u određenoj mjeri se služio i perzijskim jezikom.

Još kao učenik skopljanske Velike medrese, počeo je pisati originalne članke i prevoditi s arapskog i njemačkog jezika. Autorske radove i prijevode je objavljivao u ondašnjim muslimanskim listovima Islamski svijet i Islamski glas. Po dolasku u Višu islamsku šerijatsko-teološku školu u Sarajevu, počinje sarađivati s tadašnjom najutjecajniom muslimanskom periodikom Gajret.  Pored ovih glasila, radove je objavljivao i u Narodnoj pravdi (Sarajevo), Dogjolu/Pravom putu (Skoplje), Glasniku (Sarajevo, Preporod (Sarajevo), Zemzem (Sarajevo), i Takvim (Sarajevo).

Iako je Vehbija-efendija Hodžić neumorno radio cijeloga života (što se može vidjeti iz priložene bibliografije), za života su mu objavljena svega dva djela: Temelji islama 1971. i Mevlud 1975. godine. Njegova pozamašna zaostavština obuhvaća djela iz oblasti islamskih disciplina, leksikografije,  književnosti i narodnog stvaralaštva.

Pored niza zvaničnih i nezvaničnih priznanja, Vehbija-efendija Hodžić je i jedan od laureata natječaja Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ za najljepši Mevlud.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

 1. zasebna djela

 

 1. Temelji islama, Preporodova biblioteka, Sarajevo, 1971.
 2. Mevlud, VIS, Sarajevo, 1975.

 

 

 1. periodika

 

1940.

 1. Prosvjeta Sandžaka, GLASNIK VIS, juni, str. 126-130.

 

1954.

 1. Muhammed, a.s., povodom ovogodišnje proslave rođenja, GLASNIK VIS V (XVII), br. 11-12, str. 264-267.

 

1956.

 1. Post, GLASNIK VIS VII (XIX), br. 1-3, str. 39-41.
 2. Kurban, GLASNIK VIS VII (XIX), br. 7-9, str. 203-206.
 3. Merhum Murad-ef. Sukić, muftija u penziji (1881-1956), GLASNIK VIS VV(XIX), br. 10-12, str. 444-445.

 

1957.

 1. Islamski moral, GLASNIK VIS VIII (XX), br. 1-3, str. 3-10.
 2. Islamski moral II, GLASNIK VIS VIII (XX), br. 4-6, str. 145-155.
 3. Rad po islamu, GLASNIK VIS VIII (XX), br.7-9, str. 279-286.

 

1960.

 1. Islam i dobra dijela uopšte, GLASNIK VIS XI (XXIII), br. 4-6, str. 150-152.
 2. Proslava Mevludi-šerifa u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XI (XXIII), br. 7-9, str. 400.
 3. Jednomjesečni tečaj za vjerske službenike u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XI (XXIII), br. 7-9, str. 403.

 

1961.

 1. Pokrovitelji islamske nauke – mecene, GLASNIK VIS XII (XXIV), br. 4-6, str. 177-188.
 2. Islamske škole, GLASNIK VIS XII (XXIV), br. 7-9. str. 269-277.
 3. Razvoj islamskog prava, GLASNIK VIS XII (XXIV), br. 10-12, str 367-369.
 4. Proslava Mevluda u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XII (XXIV), br. 10-12, str.450-451.

 

1962.

 1. Materijalna kultura islama, GLASNIK VIS XIII (XXIV)/1962;br7-9, str.237-246.
 2. Proslava Mevlud – Šerifa u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XIII (XXV), br. 7-9, str. 300.

 

1963.

 1. Islamski velikani o nauci, GLASNIK VIS XXVI, br. 9-10, str. 373-376.
 2. Mevludska svečanost u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XXVI, br. 9-10, str. 444.

 

1965.

 1. Jedinstvena vjerska svečanost u Pešteru, GLASNIK VIS XXVIII, br.1-2, str.47-48.

 

1966.

 1. Ispraćaj na hadž, GLASNIK VIS XXIX, br. 5-6, str. 268-269.
 2. Dužnost muslimana prema svojoj vjerskoj zajednici, GLASNIK VIS XXIX, br. 7-8, str. 314-316.

 

1967.

 1. Sujeverje – ostaci mnogoboštva (širka), GLASNIK VIS XXX, br.7-8, str. 303-308.
 2. Sujeverje – ostaci mnogoboštva (širka), TAKVIM, str. 104-107.
 3. Veći i manji grijesi, njihovi uzroci i poslijedice, TAKVIM, str. 119-121.

 

1968.

 1. Uzoran predavač vjerske obuke, GLASNIK VIS XXXI, br. 4-6, str. 215-216.
 2. Novi mesdžid u selu Kruševu u okolini Novog Pazara, GLASNIK VIS XXXI, br.4-6, str. 216.
 3. Hadži Hasan Jahović – veliki dobrotvor (vakif), GLASNIK VIS XXXI, br.4-6, str. 224-226.
 4. Temelj za novu džamiju Požega, Novi Pazar, GLASNIK VIS XXXI, br.11-12. str. 540-541.
 5. Merhum Džemailaga Bošnjović, GLASNIK VIS XXXII, br.11-12, str. 595.
 6. Religijsku sud i problem dobra i zla, TAKVIM, str. 85-92.
 7. Tri glavna islamska stuba, TAKVIM, str. 123-126.

Krvna osveta i ubitstvo, TAKVIM, str. 149-157.

 

1969.

 1. Razmišljanje kao ibadet, TAKVIM, str. 146-158.

 

1970.

 1. Trošenje imetka u dobrotvorne svrhe, GLASNIK VIS XXXIII, br. 9-10, str. 453-462.
 2. Primjer za ugled, GLASNIK VIS XXXIII, br. 9-10, str. 529.
 3. Proslava otvaranja nove Džamije u selu Požega, Novi Pazar, GLASNIK VIS XXXIII, br. 11-12, str. 643-647.
 4. Vakufska biblioteka i čitaonica u Novom PazaruGLASNIK VIS XXXIII, br.11-12, str. 659-660.
 5. Vakufska biblioteka i čitaonica u Novom Pazaru, PREPOROD, br.7, str. 4.

 

1971.

 1. Neobično krupan korak IZ-e u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XXXIV, br. 7-8, str. 411-412.
 2. Svečano otvaranje Vakufske biblioteke u Novom Pazaru, GLASNIK VIS XXXIV, br. 7-8, str. 412.
 3. Merhum Džemailaga Bošnjović i poslije smrti pomaže Islamsku zajednicu, GLASNIK VIS XXXIV, br. 9-10, str. 427.
 4. Vakuf – zavještanje, GLASNIK VIS XXXIV, br.9-10, str. 22-26.

 

1972.

 1. Čovjek – izvor zla i dobra, GLASNIK VIS XXXV, br. 9-10, str. 22-26.
 2. Islamski gest Omera Koničanina iz Novog Pazara, GLASNIK VIS XXXV, br. 7-8 ,str. 391.
 3. Život u svemiru, GLASNIK VIS XXXV, br. 11-12, str. 562-565.
 4. Prvobitna religija, PREPOROD, br. 43-44, str. 9.
 5. Kur’an i geografija I, PREPOROD, br. 45, str. 9.
 6. Kur’an i geografija II, PREPOROD, br. 46, str. 9.
 7. Kur’an i geografija III, PREPOROD, br. 47, str. 9.
 8. Kur’an i geografija IV, PREPOROD, br. 48, str. 9.
 9. Kur’an i geografija V , PREPOROD, br. 49, str. 9.
 10. Vjerski život muslimana Novog Pazara i okoline u toku mjeseca ramazana, PREPOROD, br. 55, str. 12.
 11. Primjer za ugled (Uzeir Idrizović iz Novog Pazara), ZEMZEM, br. 1-2, str.16.

 

1973.

 1. Kur’an i antropologija, TAKVIM, str. 80-89.
 2. Islam-muslimani, TAKVIM, str. 113-126.
 3. Mula Ajdin ef. Ejupović – uzor vjeroučitelja, PREPOROD, br, 15 (70), str. 6.
 4. Mjesec vjerskih svečanosti u Novom Pazaru, PREPOROD, br. 21 (76), str. 9.

 

1974.

 1. Merhum Arif-ef. Sarajlija, veliki alim i pjesnik, GLASNIK VIS XXXVII, br. 1-2, str. 109-112.
 2. Vel-asri, suština vjere, TAKVIM, str. 98-108.
 3. Mula Ajdin-ef. Ejupović predavač vjerske obuke za primjer, PREPOROD, br. 13 (92), str. 6.
 4. Kur’an i astronomija I, PREPOROD, br. 15, PREPOROD, str. 12.
 5. Kur’an i astronomija II, PREPOROD, br. 16-, PREPOROD, str. 12.
 6. Kur’an i astronomija III, PREPOROD, br. 17, PREPOROD, str. 12.
 7. Čuvati se grijeha je dokaz iskrenog imana, PREPOROD, br. 21(100), str. 10.

 

1975.

 1. Pohlepa i škrtost, dvije štetne društvene pojave, TAKVIM, str. 166-176.

 

1976.

 1. Prvobitna religija, PREPOROD, br. 23 (150), str. 15.

 

1979.

 1. Prvi čovjek, prvi grijeh, GLASNIK VIS XLII, br. 1, str. 67-72.
 2. „EL-MAMUN“ – Pomaganje, GLASNIK VIS XLII, br. 6, str. 541-547.

 

 

 1. rukopisi

 

 1. ISLAM U SVJETLU NAUKE I FILOZOFIJE, I AKAID
 2. ISLAM U SVJETLU NAUKE I FILOZOFIJE, II FIKHUL-IBADAT
 3. ISLAM U SVJETLU NAUKE I FILOZOFIJE, III AHLAK
 4. PROBLEM DOBRA I ZLA (SISTEM MORALNE FILOZOFIJE)
 5. ISLAM I NAUKA ILI KULTURNA ISTORIJA ISLAMA
 6. TEMATIKA KUR’ANA
 7. TEMATIKU HADISA
 8. TURSKO-SRPSKOHRVATSKI RJEČNIK
 9. TURSKO-FRANCUSKI RJEČNIKA NOVOTURSKOG JEZIKA
 10. SRPSKOHRVATSKO-FRANCUSKO-NJEMAČKO-ITALIJANSKO-PERZIJSKO-ARAPSKO-TURSKI RJEČNIK – 8.000 RIJEČI

 

 

 1. prijevodi

 

 1. Laura Vechi Vaglijeri: Apologija islama – prijevod s italijanskog jezika
 2. Mehmeda Fuad: KAMUS – tursko-arapsko-perzijsko-francuski rječnik
 3. Sadruddin: Islam – religija čovječanstva – prijevod s njemačkog jezika
 4. Islam – religija za sve i svakog – prijevod s engleskog jezika
 5. Apologija islama – prijevod s francuskog jezika

 

 1. tika

 

 1. Kroz pjesmu i suze – zbirka pripovjedaka
 2. Žalosna svadba – drama

 

 1. o autoru

 

 1. HADŽIĆ, Kasim: Životni put i djelo Vehbije Hodžića, GLASNIK VIS 1977, br. 2., str. 217-222.
 2. HADŽIĆ, Kasim: Naučni rad Vehbije-ef. Hodžića. ZEMZEM, godina IV, br. 1-2, str. 17-18.
 3. HADŽIĆ, Kasim: Mevlud Vehbije-ef Hodžića, PREPOROD, godina VI, br. 109, str. 16.
 4. MEMIĆ, Jakub: Vehbi -ef. Hodžić, Preporod, godina VIII, br. 5. str. 18.
 5. RAHIĆ, Esad: Zaboravljeni Vehbija Hodžić, Sandžak, godina II. br. 35-36, str.28.

 

 • Preuzeto iz knjige Vehbija Hodžić: Islam u svjetlu nauke i filozofije – knjiga I, El-Kelimeh 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *