ATVIJA KEROVIĆ “PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU RADOVA HUSEINA BAŠIĆA I LITERATURU O NJEMU”

 

 

POSEBNA IZDANJA

 1. CRNI DUKATI: izbor iz narodnog stvaralaštva plavskogusinjskog kraja. – Ivangrad: Književni klub Ivangrad, 1970. – 48str.; 20 x 12cm: – (Biblioteka Poezija; knj. 7) * Urednik: Milo Bošković
 2. OD SUNCA OGRLICA, pjesme. – Pljevlja: Međurepublička zajednica za kulturnoprosvjetnu djelatnost, 1970. – 93 str.; 17x 14 cm. – (Edicija »Mostovi«, knj. 1) * Nagrada »Blažo Šćepanović«, urednik Edicije: Ćamil Sijarić
 3. ISPOD ZLATNIH STREHA – izbor iz narodnog stvaralaštva plavsko-gusinjskog kraja. – Subotica: »Rukovet«, 1972.
 4. BESTRAŽJE, pjesme, – Cetinje: »Obod«, 1972. – 73 str.; 20 x 13 cm. -(Kolo III, knj. 3) * Urednik: Rajko Cerović, naslovna strana Mihailo Jovićević

 1. NEVIĐENA ZEMLJA, priče. – Titograd: »Grafički zavod«. 1973. – 115 str.: 20 x 13 cm – (Biblioteka Savremenici) *Nagrada MRZ Pljevlja »Isak Samokovlija«
 2. 6. PROŠLE OČI, poezija. – Bijelo Polje: »Odzivi«, 1974. – 51 str.; 22 x 12 cm.- (Biblioteka Savremena poezija) *Recenzenti: Momčilo Paraušić, Petar Čabarkapa
 3. 7. UTRA, pesme. – Beograd: »Nolit«, 1979. – 54 str.; 20 x 12 cm *Recenzent: Borislav Radović
 4. 8. UZMA, pjesme. – Titograd. Udruženje književnika Crne Gore, 1986. – 52 str.; 20 x 14 cm. – (Edicija Doklea) *Recenzenti: Ivan Ceković, Jovanka Vukanović
 5. JATO U NEVIDJELU, pjesme. – Cetinje: »Obod«; Beograd: Narodna knjiga, 1980. – 68 str.; 20 x 12,5 cm *Urednik: Pavle Đonović; recenzenti: Borislav Radović, Mladen Lompar, likovna i grafička oprema: Stevan Vujkov
 6. TUĐE GNIJEZDO, roman. – »Svjetlost« Sarajevo; »Pobjeda« Titograd: 1980. 321 str.; 20 x 13 cm. – (Biblioteka Savremenici) * Nagrada “Svjetlost” iz Sarajeva za najbolji roman godine

(1980), i Trinaestojulska nagrada Skupštine SR Crne Gore (1981).

 1. 11. TRPIJA, priče i novele.- Titograd: “Pobjeda”, 1984. – 139 str.; 20 x 13 cm. – (Savremena crnogorska proza) * Urednik: Ratko Vujošević; recenzent: Sreten Asanović, korice: Božidar Pavićević Zodijak
 2. VETAR S PROKLETIJA, priče. – Sarajevo: »Oslobođenje«, 1985. – 126 str.; 19.5 x 11,5 cm * Urednik: Džemaludin Alić, recenzenti: Radovan Vučković, Nikola Krstić
 3. BREME, pjesme. – Beograd: KTRS »Novele« (Niš: »Prosveta «), 1986. – 51 str, : ilustr.; 20 x 12 cm
 4. 14. KRIVICE I-II, roman. – Banja Luka: NIGRO »Glas«; Sarajevo: NIŠRO »Oslobođenje«; Mostar: RO »Prva književna komuna«; Sarajevo: SOUR »Svjetlost«; Tuzla: IGTRO »Univerzal«; Sarajevo: SOUR »Veselin Masleša« Sarajevo: NIRO »Zadrugar«, 1986. – 315 str. 22 x 16 cm * Knj. I: 9-154 str.; knj. II: 159-312 str. Prva nagrada na jugoslovenskom konkursu (1986) povodom 40-godišnjice oslobođenja od fašizma
 5. GLASOVI S VODE, pjesme. – Sarajevo: (»Drugari«), 1987. – 64 str.; 19×12,5 cm. – (Biblioteka »Panonsko jedro«. Kolo II; knj. 4) * Predgovor: Sreten Asanović, Vojislav Vulanović, crtež na naslovnoj strani: Božo Stepanović
 6. 16. SJUTRADAN, pjesme. – Nikšić; Univerzitetska riječ, 1987. – 47 str.; 20 x 11,5 cm.- (Biblioteka Poezija)

* Urednik: Dušan Govedarica, rezenzenti: Dragan Koprivica, Novak Drašković, korice: Rajko Babović, Portret i biografski podaci na zadnjoj korici

 1. MOŽE LI BITI ŠTO BIT’ NE MOŽE: lirske narodne pjesme iz Sandžaka, antologija / odabrao i priredio Husein Bašić. – Pljevlja: Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 1989. – 349 str.; 25 x 18 cm. – (Biblioteka Tragovi) * Riječ uz ovaj izbor / Husein Bašić: str. 9-15.; zapisi uz neke pjesme i stihove iz ovog izbora: str. 231-242.; Rječnik turcizama:

str.247-249,

 1. 18. TUĐE GNIJEZDO, roman. – Nikšić: »Univerzitetska riječ«, 1990. – 253 str. 18 x 11,5 cm

* Recenzenti: Alija Isaković i Vitomir Lukić, bilješke o autoru (izvod iz kritike): Radomir Ivanović, Radoslav Rotković, korice: Kemal Ramujkić Rječnik orijentalizama i manje poznatih riječi: str. 247-252 .

 1. 19. TUĐE GNIJEZDO, roman. – Sarajevo: »Svjetlost«, 1991. * Predgovor, biografija, bibliografija, literatura – mr Fatma Hasanbegović, str. 5-20;
 2. 20. MOŽE LI BITI ŠTO BIT’ NE MOŽE: lirske narodne pjesme iz Sandžaka, antologija / odabrao i priredio Husein Bašić. – drugo dopunjeno izdanje. – Tuzla: »Fi Grafik«, 1991. – 354 str.; 23 x 18 cm. – (Biblioteka Baština) * Riječ uz ovaj izbor / H. Bašić: str, 7-14; recenzija: mr Fatma Hasanbegović, dr Munib Maglajić, likovna oprema: Zijad Budumlić, dizajn: Rifet Hasković
 3. ZEMAN KULE PO ĆENARU GRADI: muslimanske epske narodne pjesme iz Sandžaka, antologija / priredio H. Bašić. – 1. izd. – Tuzla: »Fi Grafik«; Tuzla: »Feri«, 1991.-354:str.; 23 x 24 cm. – (Biblioteka Baština) * Riječ uz ovaj izbor / H. Bašić, str. 7-17; recenzenti: Dženana

Buturović, dr Slobodan Kalezić, likovna oprema: Zijad Budimlić.

 1. 22. SMRT DUŠE* (i istorija bolesti) / H. Bašić. PODRUM / M. Pavlović. Cetinje: Crnogorski PEN klub – Montenegrin PEN center; Novi Pazar: ITP »Damad«, 1992. – 320 str.:ilustr.; 20 x 14
 2. – (LIBRARY NJEGOS~S PEN, 5) * Knjiga antiratnih prozno-poetskih tekstova u istim koricama sa knjigom PODRUM / M.PAVLOVIĆ. Recenzenti: Vojislav Vulanović, Zuvdija Hodžić, likovni prilozi Dado Đurić (iz Mape grafika Des hirondells ioseaux connus, meconnus, inconnus), portreti pjesnika: H. Bašića / Zuko Džumhur, M. Pavlovića / A.Gudkov. Smrt duše: str. 9-137; Podrum: str. 139-311
 3. KOLOVRAT – MITING NA (S)PLAVU ILI POČETAK KRAJA U 33 SLIKE I PRILIKE, roman. – Novi Pazar: ITP »Damad«, 1993. – 200 str.; 17 x 12 cm – (Biblioteka Duga, Edicija Damad; knj. 1)

* Recenzija: Sreten Asanović, Zuvdija Hodžić, portret autora i dizajn: Kemal Ramujkić, crteži na korici: Vojo Stanić

 1. 24. KAD SU GORJELE BOŽIJE KUĆE = WHEN GODS HOUSES BURNED – poticaji i odgovori. – Podgorica: Almanah, 1994. – 48 str.: ilustr.; 21 x14,5cm * Štampano kao bibliofilsko izdanje. Recenzenti: Milika Pavlović, Vojislav Vulanović, knjiga je ilustrovana likovnim prilozima iz islamske epigrafike Bosne i Hercegovine knj. I,II, III – Mehmeda Mujezinovića, slike na korici i forzecu Mersad Berber.
 2. 25. CRNOTURCI – SAN I JAZIJA, roman. – Novi Pazar: Udruženje pisaca Sandžaka, 1996. – 224 str.; 20 x 14 cm. (Biblioteka »Alem«. Kolo II, knj. 5) * Recenzenti: Ferid Muhić, Ismet Marković, Za lzdavača Safet Hadrović Vrbički, urednik: FehimKajević, slika na korici: Sabahudin Sabo Honsić
 3. 26. SAN I POLA ŽIVOTA: tradicionalna usmena književnost Muslimana-Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije, antologija / odabrao i priredio Husein Bašić. – Novi Pazar: »Damad«, 1996. 365, str.; 25 x 18 cm. – (Biblioteka Baština III) * Riječ na početku (Husein Bašić) : str. 7-22; recenzent: dr Hatidža Krnjević, likovni prilozi iz knjige: Bernard Lewis – “Svijet islama”
 4. 27. ČUMA. – Podgorica, (Crnogorsko društvo nezavisnih književnika), 1997. – 55 str.: 20 x 13 cm * Štampano kao bibliofilsko izdanje u 111 prim., urednik: Momir M. Marković, korice i crteži akademski slikar Mehmed Slezović
 5. 28. TRAG PO TRAGU – opis s lica, prozni tekstovi.- Cetinje: Crnogorski P.E.N. centar, 1997. – 117str.; 20 x 13 cm. – (Library of Njegoš pen, 18) * Štampano kao bibliografsko izdanje u 500 primjeraka, Bilješka o piscu: str. 114, Korice i crteži: akademski slikar Mehmed Slezović.
 6. PUSTA VRATA (KRIVICE III), roman. – Podgorica: Almanah, 1998. – 258 str.; 20 x 13 cm
 7. TUĐE GNIJEZDO, (Ciklus romana Zamjene, 1). – Podgorica: Almanah, 2000. – 272 str.; 21 x 13 cm
 8. KAPIJA BEZ KLJUČA, (Ciklus romana Zamjene, 2). – Podgorica: Almanah, 2000. – 230 str.; 21 x 13 cm
 9. KOSTI I VRANE, (Ciklus romana Zamjene, 3). – Podgorica: Almanah, 2000. – 275 str.; 21 x 13 cm
 10. PUSTO TURSKO, (Ciklus romana Zamjene, 4). – Podgorica: Almanah, 2000. – 272 str.; 21 x 13 cm
 11. BIJELI AZIJATI, (Ciklus romana Zamjene, 5). – Podgorica: Almanah, 2000. – 308 str.; 21 x 13 cm * Korice u Zamjenama 1-5: akademski slikar Mehmed Slezović.
 12. 35. KAD SU GORJELE BOŽIJE KUĆE – poticaji i odgovori (drugo dopunjeno izdanje). – Podgorica: Almanah, 2002. – 121 str.: ilustr.; 24 x17 cm * Urednik: Šerbo Rastoder; ilustracije u knjizi: akademski slikar Šemsa Gavrankapetanović; nacrt korica: akademski slikari Aldemar

Ibrahimović i Ibrahim Kurpejović.

 1. ANTOLOGIJA USMENE LIRIKE BOŠNJAKA IZ CRNE GORE I SRBIJE, odabrao i priredio Husein Bašić. – Podgorica: Almanah, – 2002. – 284 str.; 24 x 17 cm * Urednik: Šerbo Rastoder; recenzenti: Đenana Buturović, Hasnija Muratagić-Tuna; korice i potkorice: akademski slikar Mehmed Slezović.
 2. ANTOLOGIJA USMENE EPIKE BOŠNJAKA IZ CRNE GORE I SRBIJE, odabrao i priredio Husein Bašić. – Podgorica: Almanah, – 2002. – 293 str.; 24 x 17 cm * Urednik: Šerbo Rastoder; recenzenti: Đenana Buturović, Hasnija Muratagić-Tuna; korice i potkorice: akademski slikar Mehmed Slezović.
 3. ANTOLOGIJA USMENE PROZE BOŠNJAKA IZ CRNE GORE I SRBIJE, odabrao i priredio Husein Bašić. – Podgorica: Almanah, – 2003. – 276 str.; 24 x 17 cm

* Urednik: Šerbo Rastoder; recenzenti: Đenana Buturović, Hasnija Muratagić-Tuna; korice i potkorice: akademski slikar Mehmed Slezović.

 1. HRESTOMATIJA O USMENOJ KNJIŽEVNOSTI BOŠNJAKA IZ CRNE GORE I SRBIJE, odabrao i priredio Husein Bašić. – Podgorica: Almanah, – 2003. – 314 str.; 24 x 17 cm

* Urednik: Šerbo Rastoder; recenzenti: Đenana Buturović, Hasnija Muratagić-Tuna; korice i potkorice: akademski slikar Mehmed Slezović.

 

RADOVI OBJAVLJENI U LISTOVIMA, ČASOPISIMA I KNJIGAMA

 

Poezija

 1. Koraci, Vidik, br. 1, Split, 1958, str. 21.
 2. Dvije pjesme, Korjen, br. 1-2, Banja Luka, 1959, str. 14.
 3. Jasika moja sanja, Stremljenja, br. 5, Priština, 1962, str. 572.
 4. Kater Vjersha, Jeta e re nr. 4, Prishtine, 1963, str. 527-529.
 5. Ciganlije, Stvaranje, XVIII, 11-12, Titograd, 1963, str.54-55.
 6. Tugovanka, Kosovka djevojka, Stremljenja, br. 6, Priština, 1964, str. 697-698.
 7. Tri pjesme, Stremljenja, br. 3, Priština, 1965, str. 272.
 8. Narodne pjesme iz Plava i Gusinja, Stvaranje, XXIV, 1-2, Titograd, 1969, str. 146-152.
 9. Prokletije, Rukovet, br. 3-4, Subotica, 1968, str. 83.
 10. Nirvana nauznak sunca, Mostovi , I, 3, Pljevlja, 1969, str. 16-17.

(pjesma je nagrađena prvom nagradom na konkursu »Blažo Šćepanović«, 1968)

 1. Od sunca ogrlica, Mostovi, I, 1, Pljevlja, 1969, str. 20. Sadržaj: Glas oči, Nerođenoj ženi, Tugovanka, Velika 1944.
 2. Četiri pesme, Koraci, br. 13-14, Kragujevac, 1969, str. 31.
 3. Viru negledanom, Stvaranje, XXV, 5, Titograd, 1970, str. 412-414. Sadržaj: Gusinjske kiridžije, Jezero na Ridu, Maje Rosi, Maje Karanfil
 4. Lirske narodne pjesme iz plavsko-gusinjskog kraja, Mostovi, III, 9, Pljevlja, 1971, str. 116-121.
 5. Rugovci, Stvaranje, XXVI, 5, Titograd, 1971, str. 551-553. Sadržaj: Odnosi, Igra, Kad se zvijezde prospu, Da bude znano
 6. Potonji dan, Stvaranje, XXVII, 10, Titograd, 1972, str. 89-95.
 7. Šest pjesama, Mostovi, IV, 13, Pljevlja, 1972, str. 14-15. Sadržaj: Moji drevni preci, Zazidan u sebe, Slika, Narcis, Drvo, Puž
 8. Za vijekom jedno sunce, Stvaranje, XXII, 1-2, Titograd, 1972, str. 45-48. Sadržaj: Staračka pjesma, Vojnička pjesma, Prosjačka pjesma, Kiridžijska pjesma, Robijaška pjesma
 9. Raspuklo jutro, Odzivi, br. 10-11, Bijelo Polje, 1974, str. 11-15.
 10. Ispod zlatne strehe, (izbor iz narodnog stvaralaštva plavsko- gusinjskog kraja), Rukovet, br. 11-12, Subotica. 1974, dodatak časopisu Sadržaj: Ciganska elegija,Molba, U ponoć, Ciganke.
 11. 21. Skapanja, Stvaranje, XXIX, 5-6, Titograd, 1974, str. 622-623. Sadržaj: Na meti oči, Slika iz đačkog albuma, Jezero suza
 12. Gozba, Stvaranje, XXX, 1, Titograd 1975, str. 48-49.
 13. Snovi viđenja, Ime, br. 3-4, Beograd 1975, str. 84:
 14. Vrijedi li počinjati pjesmu, Isto voće, Rukovet, br. 1-2, Subotica 1975, str.72.
 15. Lim, Nedjelja kulturne akcije u Priboju, Priboj, 1976.
 16. Lim, Mostovi, VIII, 30, Pljevlja, 1976, str. 31.
 17. Nesporazum svijeta i glave, Stvaranje, XXXII, 3, Titograd, 1977, str. 441-443.
 18. Srce među rogovima, Stvaranje, XXXIII, 12, Titograd 1978, str. 1637-1639. Sadržaj: Prazna kuća, Sahat-kula, Gradina, Gradac, Čeligrad, Zagrađe, Lim, Ljuča, Pusta vrata, Ribare, Visitor,

Komovi, Prokletije.

 1. Kosači na Crnči, Vodenice na žedniku, Mostovi, X, 43, Pljevlja 1978, str. 27-28. Sadržaj: Kosači na Crnči, Vodenice na žedniku.
 2. Za nejasnim tragom, Život, br. 11-12, Sarajevo 1978, str. 469-476.
 3. Zemni jav, Mostovi, VII, 43, Pljevlja 1978, str. 37-39. Sadržaj: Iza je bila nada, Svijet, Jav, Grč u jutro, Bonici, Ovo ovdje, Isto voće.
 4. Sahat-kula, Slovo gorčina, br. 7, Stolac, 1979, str. 67.
 5. Kurjak u pometini, Stvaranje, XXXV, 6, Titograd, 1980, 738-742. Sadržaj: Mulj-Čako, Bac-Arif, Zito Kamenac, Jupo Tajbin, Ludi Arslan, Grobar Kamber, Omer-Čoča, Suljaga, Majstori iz Dibre Sadržaj: Budna čula, Sumnja, Privid, Vrijeme bez pjesme, Dan, Drugi glas
 6. Jezero suza, Pjesnička riječ na izvoru Pive, Plužine, 1981.
 7. Razdan, Stvaranje, XXXVII, 10, Titograd, 1982, str. 1098-1102. Sadržaj: San i privid, Privid dana, Dan na zahodu, Dan koji se trijezni, Dan osmi, Lukavi dan, Neminovni dan, Dan današnji, Dan za opomenu.
 8. Goranu, Odzivi, br. 54-55, Bijelo Polje, 1985, str. 2.
 9. Poezi bashkekure malazeze, Koha, nr. 2, Titograd, 1985, str. 173-178.
 10. Prokletije (odlomci iz poeme), Stvaranje, XXIII, 7-8, Titograd, 1986, str. 745-746.
 11. Čas po čas, Stvaranje, br. 5, Titograd, 1987, str. 491.
 12. Kad su gorjele Božije kuće (izvodi), Svijet će se obveseliti, Još jedan tarih, Nekoć u Begovoj kući u Trebinju, Crna rupa, Ima Bosne. Doclea, br. 1, Podgorica, 1994, str. 12-16.
 13. Čuma, Mak, br. 7, Novi Pazar 1995, str. 59-72.
 14. Sudnji dan, Do neke ure, Barski ljetopis, Bar, 1995, str. 10.
 15. Odbrana uma, Most, 14-15, Mostar, 1998, str. 59-65. Sadržaj: Najzad zbogom naivne metafore, Ime Bosne, Još jedan tarih, Tuč čisti Hercegovinu, Na nebu ćuprija, Nekrolog Starom mostu u Mostaru . * Naslov za intervju i odabrane pjesme, intervju vodila: dr Elbisa Ustamujić
 16. Riječi poslije Srebrenice, Pred otvorenim grobnicama Srebrenice, Tutinski zbornik, br. 2, Tutin, 2002, str. 357-363.
 17. Plavski taoci, Bilo je to nekad, Opet kuga u Sarajevu, Rušenje Aladža džamije u Foči, Ima Bosne (u knjizi Džogović Alije: Mostovi – čitanka za deveti orjentacioni razred), Shtepia Botuese

Libri Shkolor, Prishtine, 2005, str. 208-211.

 

Proza

 1. 1. Puška, Mostovi, II, 7, Pljevlja, 1970, str. 21-23.
 2. Vješala, Stvaranje, XXV, 11-12, Titograd, 1970, str. 1066- 1074.
 3. Noć, Tokovi, br. 1, Ivangrad, 1971, str. 106-109.
 4. Pusha, Jeta e re, nr. 1, Prishtine, 1971, str. 51-55.
 5. Zalogaj zemlje, Stvaranje, XXVI, 7-8, Titograd, 1971, str. 903-907.
 6. Na straži, Odzivi, br. 1, Bijelo Polje, 1972, str. 29-33.
 7. Minare. Stvaranje, XXVIII, 6, Titograd, 1973, str. 706-709.
 8. Čovjek bez imena, Stvaranje, XXXI, 5, Titograd, 1976, str. 705-708
 9. Odlazak Ibrahima Žioca, Mostovi, IX, 36, Pljevlja, 1977, str. 7-15.
 10. Tuđe gnijezdo, Stvaranje, br. XXXIII, 1, Titograd, 1978, str. 145-169: 2, str. 251-281; 3, str. 381-4l3; 4, str. 537-562; 5, str. 681-710; 6, str. 815-844.
 11. Na drugom frontu, Stremljenja, br. 5, Priština, 1978, str. 14.
 12. Po drugi put, Stvaranje, XXXIV, 10, Titograd, 1979, str. 1516-1518.
 13. Murrlani i Bjeshkeve te Nemuna, Koha, nr. 4, Titograd, 1982, str. 549-555.
 14. Baksuz, Stremljenja, br. 6, Priština, 1983, str. 44-49.
 15. Nidžo Leb, Stvaranje, XXXIX, 2, Titograd, 1984, str. 193- 201.
 16. Tri priče, Stvaranje, XXXIX, 11, Titograd, 1984, str. 1321-1333. Sadržaj: Doktor Zoratij, Po treći put u Varšavi, Kako je Misin Dabar dobio ime, Kvit posla
 17. Tri priče, Mostovi, XVI, 80-81, Pljevlja, 1984, str. 7-18. Sadržaj: Odlazak Muša Gavrana, Potomak, Nebeski sužanj
 18. Kaput, Stremljenja, br. 4, Priština, 1986, str. 41.
 19. S obje strane Zloreke, Stvaranje, XLI, 4, Titograd, 1986, str. 463-468.
 20. Trpija, Stremljenja br. 5, Priština, 1986, str. 3.
 21. Breme, Stvaranje, br. 7, Titograd, 1989, str. 689.
 22. Faji, Jeta e re, nr. 12, Prishtine, 1989, str. 1833-1846.
 23. Tuđe gnijezdo – Bedel (u knjizi Biserje – antologija muslimanske književnosti, odabrao i priredio Alija Isaković), Otokar Keršovani, Opatija, 1990, str. 431-444.
 24. Mulja Čaković i Ramo Sujković u pisanim izvorima i narodnom predanju plavsko-gusinjskog kraja, Mostovi, 117/118, Pljevlja, 1991, str. 95.
 25. Pamtijarove grke priče, Stvaranje, br. 1/2, Titograd, 1991, str. 45.
 26. Istina i laž, Mak, br. 2/3, Novi Pazar, 1994, str. 31.
 27. Opis s lica, iz bilježnice pisca, Doclea, br. 6, Podgorica, 1994, str. 99-106.
 28. San i jazija (odlomak iz istoimenog romana), Mak, br.8/9, Novi Pazar 1995, str. 8.
 29. Kaput (u knjizi Antologija bošnjačke pripovjetke XX vijeka, odabrao i priredio Enes Duraković), Alef, Sarajevo, 1995, str. 347-358.
 30. Nadomesni vojak, Sodobnost – revija za književnost in kulturo, br. 7-8, Ljubljana, julij-avgust 2003, str. 944-949.

 

Kritike, eseji, studije i članci

 1. Ljudi između neba i zemlje (Zaim Azemović: Zlatna i gladna brda), Stvaranje, Titograd, XXIII, 8, 1973, str. 1112-1113.
 2. Sjećanje na Mila Boškovića (o Milu Boškoviću govore: Č. Vuković, S. Perović, H. Bašić…), Mostovi, Pljevlja, VI, 24, 1974, str. 109-124.
 3. Između sna i života (Bisera Alikadić, Prva književna komuna, Mostar, 1974), Stvaranje, Titograd, XXX, 7, 1975, str. 1109-1110.
 4. Obraćanje svijetu (Ahmed Pupović: Svijetu amanet), Mostovi, Pljevlja, X, 44, 1978, str. 93-94.
 5. Esad Mekuli pjesnik novog života (Esad Mekuli: Pjesme), Titograd: Republički zavod za unapređivanje školstva, 1981, str. 55-57.
 6. Draga tuga, (Jašar Redžepagić: Ruka na ruci), Mostovi, Pljevlja, XVII, 88, 1985, str. 92-93.
 7. Midhat Begić 1911-1983, Stvaranje, Titograd, XL, 2, 1985, str. 257-258.
 8. Izbliza i gorko (Jovan Joco Bojović: Između tvrđave i rijeke), Mostovi, Pljevlja, XVII, 88, 1985, str. 84-95.
 9. Izbliza i gorko (Jovan Joco Bojović: Između tvrđave i rijeke), Stvaranje, Titograd, XLI, 7, 1986, str. 1007-1008.
 10. Lice i naličje života, (Jasmina Musabegović: Skretnice, roman), Mostovi, Pljevlja, XIX, 98-99, 1987, str. 85-85.
 11. Rječita slika svijeta (Jelena V. Cvetković: Poslednje slovo rukopisa), Stvaranje, Titograd, XL, 10, 1985, str. 1213-1214.
 12. Poetski Nado i nada (Fatima Muminović: Nado), Stvaranje, Titograd, XLI, 5, 1986, str. 705-706.
 13. Poetski Nado i nada (Fatima Muminović: Nado), Mostovi, Pljevlja, XVIII, 89-90, 1986, str. 56-57.
 14. Rat kao okvir za ličnu dramu, zbornik radova XXXV kongresa SUFJ, Rožaje, 1988.
 15. Mulja Čaković i Ramo Suljković u pisanim izvorima i narodnom predanju plavsko-gusinjskog kraja, Sopoćanska viđenja, br.8, Novi Pazar, 1989.
 16. In memoriam Esad Mekuli (tekst potpisuje i Zuvdija Hodžić), Monitor, Podgorica, 20. 08. 1993.
 17. Zaim Azemović – trideset godina rada na prikupljanju i proučavanju usmenog stvaralaštva Muslimana u Sandžaku, Almanah, br. 1-2, Podgorica, 1994.
 18. Fes ili šešir pitanje je opet, Monitor, Podgorica, 23. 06. 1995.
 19. Šta bi rekao Zuko Džumhur (uz sedmogodišnjicu smrti), Sandžačke novine, Novi Pazar, 30. 10. 1996. – 25. 12. 1996. (serijal od devet nastavaka)
 20. Kako izbjeći sudbinu biranja manjeg zla, Novi Pazar, Sandžačke novine, 25. 02. 1998.
 21. Proučavanje usmene književnosti Bošnjaka-Muslimana iz Crne Gore i Srbije (Epika), Almanah, br. 3-4, Podgorica, 1998, str. 11-20.
 22. Riječ o lirskim narodnim pjesmama iz Sandžaka (iz knjige Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 2, Usmena književnost, priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić), Alef, Sarajevo, 1998, str. 192-198.
 23. Zapisi uz neke pjesme i stihove (iz knjige Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 2, Usmena književnost, priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić), Alef, Sarajevo, 1998, str. 199-209.
 24. 24. Tradicija i istorija – komentar uz epsku pjesmu Bojevi na Polimlju i anegdote Izgubiće ko zastrani u nejač i zločin, Almanah, 9-10, Podgorica, 2000, str. 11-20.
 25. Korijeni duhovnog izraza u usmenoj tradiciji, Almanah, br. 17-18, Podgorica, 2001, str. 7-14.
 26. Bošnjačke lirske pjesme u djelu Černogoria Pavla Apolonoviča Rovinskog, Almanah, 17-18, Podgorica, 2001, str. 27-33.
 27. Avdo Međedović – pjevač priča, Zbornik Sjenice, br. 11, Sjenica, 2001, str. 186-191.
 28. Portret narodnog pjevača Ćor-Husa sa Pešteri, Zbornik Sjenice, br. 11, Sjenica, 2001, str. 192-197.
 29. Sva mudrost svijeta, Pobjeda, Podgorica, 3.08. 2002.
 30. Još oko naziva Bošnjak (povodom teksta akademika Danila Radojevića «Oko naziva Bošnjak»), Pobjeda, Podgorica, 21.09.2002.
 31. Još oko naziva Bošnjak, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2002, str. 291-294.
 32. Avdo Međedović – pjevač priča, Almanah, br. 21-22, Podgorica, 2003, str. 7-16.
 33. 33. Još oko naziva Bošnjak, Almanah, br. 23-24, Podgorica, 2003, str. 39-43.
 34. Zlatu će se kujundžija naći (u knjizi Zlatana Čolakovića i Marine Rojc-Čolaković Mrtva glava jezik progovara), Almanah, Podgorica, 2004, str. I-VII.
 35. Zlatu će se kujundžija naći (Zlatan Čolaković i Marina Rojc-Čolaković Mrtva glava jezik progovara),Almanah, br. 29-30, Podgorica, 2005, str. 345-350.
 36. 36. Umjetnički dometi epike Bošnjaka iz Crne Gore, Almanah, br. 31-32, Podgorica, 2005, str. 69-82.

 

Intervjui

 1. Čovjek u tuđem gnijezdu, intervjuisao Kajević Fehim, Rad, br. 23, 5.06.1981.
 2. Čekanje ponoćnog sunca, intervjuisao Kajević Fehim, Oslobođenje, Sarajevo, 25. 05. 1991.
 3. Apsurd kamena o vratu, intervjuisao Rebronja Ismet, Bratstvo, Novi Pazar, 4. 12. 1991.
 4. Kako bi se drukčije znalo što je bilo, intervjuisao Džogović Alija, Selam, br.8, Prizren, 1997.
 5. Od individualne do kolektivne drame, intervjuisao Jovanović Borislav, Pobjeda, Podgorica, 30. 06. 2001.
 6. Moji romani tek treba da budu pročitani, intervjuisao Mudreš Ljubo, Pobjeda, Podgorica, 12.01.2002.
 7. O nemoći riječi i metafora, intervjuisao Kajević Fehim, Publika, Podgorica, 10. 03. 2002.
 8. Bošnjaci sa istočne strane Drine dijele zajedničku kulturu sa Bošnjacima na zapadnoj strani ove rijeke, intervjuisao Latić Džemaludin, Glas islama, br. 82, Novi Pazar, septembar 2003.

 

LITERATURA O DJELU HUSEINA BAŠIĆA

 1. Cerović Rajko, Od sunca ogrlica, Ovdje, II, Pljevlja, 1970, str. 12,
 2. Jeknić Dragoljub, Od sunca ogrlica, Prosvjetni rad, XX, 16 i 17, l5. 10. i 1. 11. 1970.
 3. Rotković Radoslav, Od sunca ogrlica, Stvaranje, Titograd, XXV, 4, 1970, 349-351.
 4. Milićević Ljubisav, Od sunca ogrlica, Mostovi, Pljevlja, II, 5, 1970, 79-80.
 5. Stojović, Milorad, Od sunca ogrlica, Pobjeda, Titograd, XXVI, 2915, 05. 04. 1970.
 6. Deletić Ratko, Bol pjesničke riječi Od sunca ogrlica, Stremljenja, Priština, XI, 2, 1970, str. 272-273.
 7. Đurović Miroslav, Crni dukati, Pobjeda, Titograd, 10. 6. 1971. 8. Đurović Miroslav, Bestražje, Pobjeda, Titograd, 3184, 29.3.1973.
 8. Rotković Radoslav, Neviđena zemlja, Stvaranje, XXVIII, 12, Titograd, 1973, 1527-1530.
 9. Bogavac Veselin, Poezija prirode i ljudskog trajanja Bestražje, Život, Sarajevo, XXII, 1973, str. 345-348.
 10. Bošković Radojica, Neviđena zemlja, Pobjeda, Titograd, 3247, 04. 11. 1973.
 11. Đurović Miroslav, Neviđena zemlja, Ovdje, Titograd, VI, 1974, 58, 20.
 12. Paraušić Momčilo, Prošle oči, Prosvetni list, Beograd, 1974.
 13. Baković Blagoje, Smislili smo tu priču da nam bude bolje Prošle oči Odzivi, br. 16/17, Bijelo Polje, 1974, str. 91-92.
 14. Pavlović Milika, Prošle oči, Pobjeda, Titograd, XXXI, 3462, 19. 04. 1975.
 15. Purišić Rizo, Neviđena zemlja Refleksivno-poetska priča, Ovdje, Titograd,VII, 1975, 73, 10.
 16. Čabarkapa Petar, Prošle oči, Ovdje, Bijelo Polje, VIII, 1976, 80, 19.
 17. Ivanović Radomir, Prošle oči, Mostovi, Pljevlja,10/1978, 41, 101-105.
 18. Đurović Miroslav Utra, Stvaranje, Titograd, XXXV/1980, 11, str. 1381-1382.
 19. Jeknić Dragoljub, Dvije zbirke poezije, Izraz, Sarajevo, XXIV, 7, 1980, str. 724-728.
 20. Marković Ismet, Pitka groznica egzistencije, o poeziji Huseina Bašića, Ovdje, Titograd, 132, V/1980.
 21. Medojević Miraš, Utra, Odzivi, X/1980, 35, 77-80.
 22. Medojević Miraš, Utra, Prosvjetni rad, 15.02.1980.
 23. Radonjić Ras Svetozar, Utra kao usud, Odjek, Sarajevo, XXXIII, 13-14, 1980, 25.
 24. Trifković Risto, Tuđe gnijezdo, Borba, Beograd, XL, 125, 9.05.1980.
 25. Ivanović Radomir, Tuđe gnijezdo, Pobjeda, Titograd, 13. 07. 1981.
 26. Rotković Radoslav, Tuđe gnijezdo, Stvaranje, Titograd, XXXVI, 4, 1981, 517-522.
 27. Krcić Šefket, Jato u nevidjelu, Jedinstvo, Priština, XXXVII, 260, 2.06.1981.
 28. Krcić Šefket, Dileme i slutnje kao pjesnička ispovijest, Ovdje, Titograd, VIII/1981, 149, 15.
 29. Krcić Šefket, Traganje za identitetom – Tuđe gnijezdo, Stremljenja, Priština, XXII, 6, 1981, str. 121-123.
 30. Maksimović Vojislav, Stvaranje još jednog simbola nesreće Utra, Život, Sarajevo, XXIX, 1, 1980, 79-81.
 31. Subotić Mladen, Tuđe gnijezdo, Delo, Beograd, XXVII, 7, 1981, 135-136.
 32. Kalezić Slobodan, Poezija 82: Panorama, Titograd: Udruženje književnika, Kulturno-prosvjetna zajednica Crne Gore, 1982. (Uz svakog pjesnika popis objavljenih djela)
 33. Drugovac Miodrag, Tuđe gnijezdo, Književne novine, Beograd, XXXV/ 1982, 5, 20.
 34. Krcić Šefket, Čekajući vrijeme, Odzivi, Bijelo Polje, 44/45, 1983, 47.
 35. Krcić Šefket, Trpija, Ovdje, Titograd, XXVII, 1985, 191, 18.
 36. Medojević Miraš, Trpija, Pobjeda, Titograd, 12.12.1984.
 37. Medojević Miraš, Trpija, Stvaranje, XL/1985, 2, 248-250.
 38. Ratković Radoslav, Sto pjesama koje bih volio da sam napisao (izabranih iz crnogorske poezije 1945-1985), Stvaranje, Titograd, XL, 12, 1985, 1412-1504. * Uvrštena pjesma H. Bašića Nerođenoj zemlji.
 39. Đurović Žarko, Breme, Stremljenja, Titograd, XXVI, 6, 1986, str. 161-163.
 40. Kalač Iso, Vjetar s Prokletija, Dalje, Sarajevo, V, 16, 1986, str. 105.
 41. Antić Gojko, Vjetar s Prokletija, Pobjeda, Podgorica, 13. 09.1986.
 42. Jeknić Dragoljub, Uzma, Stvaranje, Titograd, XLII,7-8, 1987, str. 858-860.
 43. Muratspahić Izet, Uzma, Oslobođenje, Sarajevo, 6.05.1987.
 44. Pavlović Milika, Breme, Ovdje, Titograd, XIX, 1987, 2l5, 19.
 45. Pavlović Milika, Vjetar s Prokletija. Ovdje, Titograd, XIX, 1987. 2l5, 19.
 46. Marković Milivoje, Ponornice i poniranja Huseina Bašića- Krivice, Rožajski zbornik, br. 6, Rožaje, 1987, str. 245-247.
 47. Hasanbegović Fatma: Može l’ biti što bit’ ne može. Oslobođenje, Sarajevo, 1988.
 48. Latić Džemaludin, Može li biti što bit’ ne može, Preporod, Sarajevo, 23/439, 1.08.1988.
 49. Marković Ismet, Može li biti što bit’ ne može, Jedinstvo, Priština, 16.9.1988.
 50. Đuričković Milutin: Lirske narodne pjesme iz Sandžaka, Omladinski pokret, 1976, 1988.
 51. Muminović Fatima: Može li biti što bit’ ne može – Uz lirsko biserje, Izraz, Sarajevo, XXXIII, 5-6, 1989, 525-529.
 52. Vegić Vera: Rodoljubiva i tragična pjesma, Sloboda, 1989.
 53. Fatma Hasanbegović, Književno djelo Huseina Bašića, predgovor romanu Tuđe gnijezdo, Muslimanska književnost XX vijeka, Svjetlost, Sarajevo, I-XXV, knjiga XVIII, 1990.
 54. Brka Amir, Zeman kule po ćenaru gradi, Preporod, Sarajevo, 15,506, 1.10.1991.
 55. Cerović Rajko, Smrt duše Podrum, Monitor, Podgorica, 4.12.1992.
 56. Cerović Rajko, Kolovrat, Monitor, Podgorica, 17.12.1993.
 57. Pavlović Milika, Povodom pjesničke knjige Kad su gorjele božije kuće, Mak, Novi Pazar, 2-3, 93/94, 59-95.
 58. Cerović Rajko, Kad su gorjele božije kuće, Monitor, Podgorica, 22.6.1994.
 59. Baltić Murat: I san i java, San i pola života – Sandžačke novine, Novi Pazar, 17, 18. 9.1996.
 60. Hadrović Safet-Vrbički: Izgon kao sudbina, osvrt na roman Crnoturci– Sandžačke novine, Novi Pazar, br. 7, 16. 06.1996.
 61. Zalihić Almir, Smrt duše, Podrum, M. Pavlović, Sandžak Bosna – Bosna Sandžak, Frankfurt, IX, 12-19, 1996.
 62. Hamza Vejsel, Bješe i osta riječ, Selam, Prizren, III, 9, str. 30-31, 1997.
 63. Jovanović Boris Kastel, Čuma, Trend 3, Podgorica, VIII, 15-IX. 15, 1997, str. 23, 36-37.
 64. Vulanović Vojislav, Riječi Huseinu Bašiću, (Umjesto predgovora u knjizi Trag po tragu – opis s lica), Cetinje, Crnogorski P.E.N. centar, 1997.
 65. Pešikan-Ljuštanović Ljiljana, San kao lajtmotiv – Prikaz knjige San i pola života, antologije usmene književnosti Muslimana- Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije koju je sačinio Husein Bašić,

Zbornik Sjenice br. 8, Sjenica, 1997, str. 185-190.

 1. Perović Sreten, Tragovi o bezumlju uz knjigu zapisa Trag po tragu – opis s lica, Monitor, Podgorica, 13.03.1998.
 2. Marković Ismet, Pitka groznica egzistencije, (u knjizi Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 3, Novija književnost – poezija, priredio Enes Duraković), Alef, Sarajevo, 1998, str. 461-464.
 3. Đurović Miroslav, Živjeti uprkos utri (u knjizi Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 3, Novija književnost – poezija, priredio Enes Duraković), Alef, Sarajevo, 1998, str. 465-466.
 4. Rotković Radoslav, Roman o prelomnom vremenu (u knjizi Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 4, Novija književnost – proza, priredio Enes Duraković), Alef, Sarajevo, 1998, str. 669-677.
 5. Hasanbegović Fatma, Književno djelo Huseina Bašića (u knjizi Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga 4, Novija književnost – proza, priredio Enes Duraković), Alef, Sarajevo, 1998, str. 678-687.
 6. Zalihić Almir, Pogled iznutra, Damad, Novi Pazar, 1999, str. 108-110.
 7. Redžepagić Jašar, Psihološka i književno-estetska vredenost Bašićevog romana Pusta vrata, Almanah, br. 11-12, Podgorica, 2000, str. 13-20.
 8. Cerović Rajko, Gorka bošnjačka saga, Pobjeda, Podgorica, 2.12.2000.
 9. 75. Hasanbegović Fatma: Bašićeva vizija o bošnjačkom muhadžirluku, Almanah 11-12, Podgorica, 2000, str. 7-11.
 10. Rastoder Šerbo: Istorijska osnova romana Huseina Bašića, Almanah, br. 15-16, Podgorica, 2001, str. 7-20
 11. Redžepagić Jašar, Suština, bitna obilježja i značaj Bašićevih romana Zamjene I-V, Almanah, br. 15-16, Podgorica, 2001, str. 29-41.
 12. Redžepagić Jašar, Suština, bitna obilježja i značaj Bašićevih romana Zamjene, Tutinski zbornik, br. 1, Tutin, 2001, str. 159-176.
 13. Cerović Rajko, Zamjene i krivice – povodom ciklusa romana Huseina Bašića Zamjene I-V, Almanah, br. 15-16, Podgorica, 2001, str. 21-28.
 14. 80. Hodžić Zuvdija, O prošlosti – za budućnost, Almanah, br 15-16, Podgorica, 2001, str. 43-45.
 15. Goranović Pavle, O ciklusu romana Zamjene Huseina Bašića, Almanah, br. 17-18, Podgorica, 2001, str. 51-53.
 16. 82. Nikolaidis Andrej, O istorijskom i istinitom u Zamjenama Huseina Bašića-skice, Almanah, br. 17-18, Podgorica, 2001, str. 55-57.
 17. Duraković Enes, Sugestivnost estetski autentičnog rukopisa, Kad su gorjele božije kuće, Almanah, br. 19-20, Podgorica, 2002, str. 313-315.
 18. Duraković Enes, Tutinski zbornik, br. 2, Tutin, 2002, str. 364-365.
 19. Perišić R, Antologije Huseina Bašića, Pobjeda, Podgorica, 5.09.2003.
 20. Pešikan-Ljuštanović Ljiljana, Jedna bogata duhovnost, Pobjeda, Podgorica, 27.12.2003.
 21. Hodžić Zuvdija, I san i život, Pobjeda, Podgorica, 25.12.2004.
 22. Pešikan-Ljuštanović Ljiljana, Oči su uvijek gladne, Almanah, br. 25-26, Podgorica, 2004, str. 127-136.
 23. 89. Rebronja Ismet, Bašićeve antologije, Almanah, br. 25-26 Podgorica, 2004, str. 137-140.
 24. Kolaković Medisa, Antologičarski podvig Huseina Bašića, Almanah, br. 25-26, Podgorica, 2004, str. 141-146.
 25. 91. Kalpačina Isak, Poetika usmene proze, Almanah, br. 25-26, Podgorica, 2004, str. 147-150.
 26. 92. Fetahović Maruf, Treba izvor naći da bismo razumjeli rijeku, Almanah, br. 25-26, Podgorica, 2004, str. 151-154.
 27. Hodžić Zuvdija, I san i život, Almanah, br. 25-26, Podgorica, 2005, str. 105-109 .
 28. 94. Muratagić-Tuna Hasnija, O nekim stilski markiranim jezičkim jedinicama u Smrti duše Huseina Bašića (u knjizi Lingvostilističke interpretacije), Almanah, Podgorica, 2005, str. 145-167.
 29. Muratagić-Tuna Hasnija, Kontrastriranje kao stilska dominant u Smrti duše Huseina Bašića (u knjizi Lingvostilističke interpretacije), Almanah, Podgorica, 2005, str. 169-184.
 30. Durić Rašid, Estetska obilježja bošnjačke u crnogorskoj književnosti XX stoljeća na modelu pripovijedanja Ćamila Sijarića, u romanu Crnoturci Huseina Bašića i u romanesknoj triologiji Murata Baltića, Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa Savremena crnogorska književnost, Univerzitet Crne Gore – Podgorica – Filozofski fakultet – Nikšić, Nikšić, 2006, str. 177-204.
 31. Redžepagić Jašar, Psihološka i književno-estetska vrijednost Bašićevog djela; posebice njegove poezije i romana: Pusta vrata i Zamjene (u knjizi Na raskršću vremena od Kapetanovića do Mušovića), Shtepia Botuese Libri Shkolor, Prishtine, 2007, str. 123-148.
 32. D.T, Umro Husein Bašić, Vijesti, Podgorica, 4.11.2007.
 33. Simunović Vlatko, Pisac izuzetnog literalnog dara i snage (In Memoriam: Husein Bašić), Pobjeda, Podgorica, 4.11.2007.
 34. V.V, Saga o tuđem gnijezdu, Vijesti, Podgorica, 7.11.2007.
 35. Simunović Vlatko, U svom a ne u tuđem gnijezdu, Pobjeda, Podgorica, 7.11.2007.
 36. U svom gnijezdu (In Memoriam: Husein Bašić), Monitor, Podgorica, 9.11.2007.
 37. Durić Rašid, Zagubljen između snova i zbilje (o kniževnom dijelu Huseina Bašića), Vijesti, Podgorica, 10.11.2007.
 38. Cerović Rajko, U svom a ne u tuđem gnijezdu (In Memoriam: Husein Bašić), Pobjeda, Podgorica, 17.11.2007.

 

Atvija Kerović

 

* Objavljeno u časopisu Almanah, br. 39-40, Podgorica 2008.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *