SAFVET-BEG BAŠAGIĆ “JEDNOM KRITIČARU”

Ti koji ne znaš ozbiljna Arapa,

Ti koji ne znaš Perzijanca bludna,

Ti koji ne znaš Turčina-bekriju –

Tebi neće prijat’ – moja pjesma čudna.

 

Ti što ne ćutiš djevičanske boli

Narodne pjesme iz naših krajeva,

Koju Mujo Fati pod pendžerom pjeva, –

Tebe moja pjesma nigda ne zagr’jeva.

 

Što da je čitaš, da se dosađivaš,

Kad ona za te nije ispjevana,

Već za gondže-Muju da je dilber-Fati

Popijeva uz žubor bistra šadrvana.

 

Pusti je u miru! kad te ne zanima,

Ima je ko čitat, jer naš svijet nije

Pokvario ukus s “pjevanijom novom”,

U njemu još tinja iskra poezije.