MUSA ĆAZIM ĆATIĆ “TEUBEI NESUH”

(Pokajanje jednog griješnog pjesnika)

 

Gospode, evo, na sedždu Ti padam,

Pred vječnom Tvojom klanjam se dobrotom

I molitve Ti u stihove skladam,

Proseć: “Oh, daj mi smisao za ljepotom!” –

Gospode, evo, na sedždu Ti padam.

Ti znaš da bijah nevin poput rose

I poput lijera u proljeću ranom;

Al’ ljudi, med što pod jezikom nose,

Otrov mi dadoše u bokalu p’janom.

Mada sam bio nevin poput rose.

 

I tada s Tvoga skrenuo sam puta

I zalutao kroz pustoš i tamu,

Ah, strast mi razum u okove sputa,

Da ropski dvori njenu crnom plamu –

I s Tvoga ja sam zabasao puta.

 

Vjeru i nadu iz srca izgubih,

I moju ljubav pomrčao je grijeh –

Postadoh sarhoš osori i grubi,

Sav ideal mu što je vinski mijeh,…

Ah, svoju vjeru i nadu izgubih!…

 

I slavih Baha kao sveto biće,

Veneri pete jezikom sam lizo –

Vlastitim zubom ja sam svoje žiće

Komad po komad kao zvijer grizo,

Slaveći Baha ko božansko biće.

 

Svačiji prezir pratio je mene,

Od sjene moje druzi mi bježahu,

I sve me čiste klonile se žene…

Vaj, teško mi je bilo siromahu,

Jer ljudski prezir pratio je mene.

 

Ja sada bježim pod okrilje Tvoje

I Tvog Kur’ana, Tvoje vječne riječi!

Gospode, grijehe odriješi moje

I bolesnu mi dušu izliječi –

Ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje.

 

Gospode, razum prosvijetli mi sada

I daj mi snage, daj mi volju jaku,

Demone sve što može da savlada…

Nek Tvoja milost svijetli mi u mraku,

Gospode, razum prosvijetli mi sada!

 

Raspiri moje stare vjere plamen,

Vrati mi ljubav i sve stare dare,

Da tresnem čašom o ledeni kamen

I noktom zgrebem Venerine čare –

O raspiri mi stare vjere plamen!…

 

Gospode, evo, na sedždu Ti padam,

I kajem grijehe pred Tvojom dobrotom –

I molitvu Ti u stihove skladam,

Proseć: “Ah, daj mi smisao za ljepotom!” –

Gospode, evo, na sedždu Ti padam.