JOVAN NEŠKOVIĆ: „IZ ARHITEKTONSKE PROŠLOSTI NOVOG PAZARA – KUĆA ZA STANOVANJE“

Prema do sada poznatim istorijskim podacima, Novi Pazar je osnovan 1459. godine. Izvesni podaci nas navode na pretpostavku da je i pre osnivanja grada, u XV veku, na istom području postojalo naselje, ali do sada nisu pronađeni ostaci koji bi sigurnije potvrđivali postojanje starijeg života na teritoriji grada.

Nastavi čitati JOVAN NEŠKOVIĆ: „IZ ARHITEKTONSKE PROŠLOSTI NOVOG PAZARA – KUĆA ZA STANOVANJE“

JOVAN NEŠKOVIĆ: “IZ ARHEOLOŠKE PROŠLOSTI NOVOGA PAZARA”

JOVAN NEŠKOVIĆ: “IZ ARHEOLOŠKE PROŠLOSTI NOVOGA PAZARA”

Kuća za stanovanje

Revija Istorijskog muzeja Srbije, br. 13-14, Beograd 1977.

Nastavi čitati JOVAN NEŠKOVIĆ: “IZ ARHEOLOŠKE PROŠLOSTI NOVOGA PAZARA”